Curs 18-19

Curs 18-19

Pàgines

dimecres, 4 de desembre del 2013

CROMATOGRAFIA

CROMATOGRAFIA EN PAPER


La cromatografia és una tècnica de separació de substàncies que es basa en les diferents velocitats amb que són arrossegades  cadascuna d'elles a través d'un medi porós (paper de filtre) per un dissolvent (aigua o alcohol). A mida que el dissolvent va pujant pel paper de filtre arrossega  amb ell els pigments que conté la tinta. Com que no tots els pigments tenen la mateixa velocitat, al cap d'una estona es formen unes franges de colors que corresponen als components de la tinta del retolador.

Per fer aquest experiment hem fet servir:

 Materials:                                               Productes:
C  Tubs d’assaig                                   C Tinta de colors diferents
C  Una gradeta                                     C Alcohol o aigua
C  Paper de filtre
C  Un cronòmetre
C  Embut

Procediment:
Quin experiment dels que hem fet fins ara t'ha agradat més?

Quin experiment t'ha agradat més?