Curs 18-19

Curs 18-19

Pàgines

dimarts, 26 de gener del 2010

ELS VEGETALS

 Nens i nenes de cinquè: podeu gaudir d'aquesta fantàtica presentació sobre els vegetals que han fet els alumnes de l'escola  Sant Pau.


ELS VEGETALSDes de l'escola CAN ROCA, moltes gràcies per compartir aquesta presentació.Perfe

dimecres, 13 de gener del 2010

FEM UN RELLOTGE DE SOL?

Un rellotge de sol és un instrument que senyala les hores mitjançant les ombres d'una agulla clavada dins d'un quadrant en el que estan marcades les línies horàries, l'agulla sempre té la direcció paral·lela al eix de rotació terrestre, en canvi el quadrant pot adoptar diferents posicions al igual que les línies horàries.
D'entre els que, al llarg dels anys han sorgit, n'hem triat els més representatius:

L'EQUATORlAL


Equatorial

Rellotge de sol equatorial
Els rellotges equatorials són els que reprodueixen d'una manera més clara la situació de la terra. Bàsicament es componen d'un semi-cercle que representa l'equador de la terra i d'una barra central que esdevé la representació de l'eix terrestre. Inclinat convenientment per tal de contrarrestar la inclinació de la terra, l'ombra de la barra ens marca les hores a la part interior del cercle.
Com haureu intuït son l'estilització i depuració dels scaphes grecs o dels hemisferis romans.

 

L'HORITZONTAL


Horitzontal

Rellotge horitzontal
Com indica el seu nom, es tracta d'un rellotge construït sobre una llosa horitzontal, amb les hores marcades regularment i orientat al sud. L'estil, la barra que ens marcarà les hores, és orientat al nord i inclinat també amb l'angle necessari per tal d'estar perpendicular a l'equador. Eren rellotges molt utilitzats en jardins i parcs.

 

EL VERTICAL


Vertical

Rellotge vertical
El rellotge de sol vertical és el més conegut i el que ens ve al cap quan parlem de quadrants. Està format per un pla vertical, generalment col.locat en una paret, on s'hi han marcat les hores, i per un estil que projecta la seva ombra sobre el pla tot indicant-nos l'hora. De quadrants verticals n'hi ha de dues menes segons l'orientació de la paret on va col.locat. El quadrant vertical normal, que anirà en una paret orientada exactament al sud, és el que trobem actualment en botigues de ceràmica. L'altre és el quadrant vertical declinant que s'instal.larà en una paret que no mira ben bé al sud. Aquests segons es diferencien dels primers en què les hores no van marcades simètricament sobre el quadrant, ni l'estil va col.locat de la mateixa manera. La confusió entre aquests dos models ha fet que molts dels rellotges de sol que hi ha posats, no marquin correctament les hores. La dificultat en saber on cal marcar les hores i quina és la inclinació que ha de tenir l'estil, diferents totes dues coses per a cada rellotge, és la tècnica del quadranter.
Pel que fa a les tècniques emprades per a la seva realització pràctica cal destacar la pintura mural feta sobre l'arrebossat encara tendre, les rajoletes de ceràmica molt utilitzades darrerament i la tècnica de l'esgrafiat consistent en gravar les hores sobre la paret.


DE PASTOR


De pastor

Rellotge de pastor d'ivori
Quan els rellotges de sol es popularitzaren i encara no hi havia els rellotges mecànics, van sorgir una sèrie de rellotges portàtils que representaven la culminació en l'art de la gnomònica. Un d'aquests rellotges és el que s'anomena de pastor. Es tracta d'un cilindre amb una anella superior per a sostenir-lo. El cilindre està dividit verticalment en els mesos de l'any i unes corbes el creuen indicant-ne les hores. A la part superior hi ha un tap giratori del qual surt una tija que fa de gnòmon. Posant aquesta tija a l'alçada de la data del dia i orientant tot el cilindre al sol fins que l'ombra cau ben vertical, ens indica l'hora per l'extrem de l'ombra.


L'ANULAR


Anular

Rellotge anular
El rellotge anular es compon d'un anell metàl.lic suspès per una cadena on hi ha gravats els mesos de l'any a la part exterior i les hores a la part interior. L'anell té una part central mòbil amb un petit orifici. Cal situar aquest orifici a la data d'avui, i tot mantenint el rellotge suspès per la ca-dena, orientar l'orifici de cara al sol. El raig de sol que passarà pel forat caurà sobre un dels números gravats a l'interior: és l'hora solar local.


EL DÍPTIC


Díptic

Díptic
Els díptics no són res més que dos rellotges de sol, un d'horitzontal i un de vertical, muntats dins d'una capsa que hom pot tancar i dur a la butxaca. Les dues parets de la capsa s'articulen per una frontissa i la seva màxima obertura ens ve donada per un fil que les uneix i que fa d'estil pels dos rellotges. Aquest fil té la llargada justa perquè formi, un cop obert, els angles precisos per a una correcta lectura de les hores. A la part horitzontal també s'hi posa una brúixola. Servint-nos d'ella cal orientar-lo, ben pla, cap al sud (caldria tenir en compte la desviació del pol magnètic), i l'ombra del fil ens marcarà la mateixa hora a tots dos rellotges.COM FUNCIONA UN RELLOTGE DE SOL?

El funcionament d'un rellotge de sol es basa en el moviment de la terra al voltant del sol. Per la nostra situació des de la terra, ens sembla que el que es mou és el sol, i que aquest moviment és força constant.
Sabem que la terra és una circumferència i que el sol «hi dóna un tomb» cada vint-i-quatre hores. Si una circumferència té 360 graus i els dividim per les 24 hores del dia, tenim que cada hora el sol recorre una distància aparent de 15 graus. Sabent això només caldria agafar mitja circumferència (l'altra mitja correspondria a la nit) i cada quinze graus marcar-hi una hora, clavar-hi una barra vertical al mig i anar llegint les ombres.Quin experiment dels que hem fet fins ara t'ha agradat més?

Quin experiment t'ha agradat més?