Curs 18-19

Curs 18-19

Pàgines

dilluns, 28 d’octubre del 2013

CLIMOGRAMA

Un climograma és un gràfic que reflecteix el clima d'un lloc determinat. A la gràfica figuren les temperatures (representades amb una línia vermella) i les precipitacions (representades amb un rectangle blau) mitjanes de cada mes i del seu anàlisi es pot interpretar el clima al qual pertany.

Quin experiment dels que hem fet fins ara t'ha agradat més?

Quin experiment t'ha agradat més?