Curs 18-19

Curs 18-19

Pàgines

dissabte, 5 d’octubre del 2013

EL MÈTODE CIENTÍFIC

El mètode científic és un procés que serveix per investigar allò desconegut, un procés que utilitza l'evidència i l'experimentació. Les persones que fan ciència utilitzen aquest mètode amb la finalitat de trobar informació per respondre les preguntes que es fan. Quan un/a científic/a utilitza aquest mètode pot reproduir experiments que hagi fet un altre científic. Per què penses que és important que un/a científic/a pugui reproduir els experiments realitzats per altres persones?

Gairebé totes les versions del mètode científic inclouen els següents passos, si bé no sempre en el mateix ordre:

  1. Fer observacions
  2. Identificar una pregunta que es vol respondre a partir de les observacions
  3. Esbrinar allò que ja es coneix de les observacions realitzades (recerca)
  4. Elaborar una hipòtesi
  5. Posar la hipòtesi a prova
  6. Analitzar els resultats
  7. Comunicar els teus resultats

Quin experiment dels que hem fet fins ara t'ha agradat més?

Quin experiment t'ha agradat més?